Investice do vzácných sběratelských předmětů

Zkratky a vysvětlivky / Grading, abbreviation, bibliography

the cart

Your cart is empty.

Zkratky a vysvetlivky / Grading, abbreviation, bibliography
Mincovní kovy:
Au Zlato
Ag Stríbro
Cu Med
Ni Nikl
Sn Cín
Zn Zinek
Mn Mangan
Al Hliník
 
Značení kvality: Znacení kvality zachovalosti mincí je rozdeleno do trí základních, u mincí pametních do ctyr stupnu:
2/2 mince nepatrne otrelá
1/1 mince neotrelá, prošlá obehem, všechny detaily jsou neotrelé, drobné vady z obehu
0/0 mince neprošlá obehem, ostré neotrelé detaily, casto otrep vzniklý ražbou
PROOF mince zhotovená pro sberatelské úcely z leštených razidel a z materiálu speciálne povrchove upraveného
 
Doplňkové značky:
F falzum nebo novoražba
R vzácný
RR vzácnejší
RRR velmi vzácný
 
Použitá literatura
Ca Cach Fr.: Nejstarší ceské mince, 4 svazky, CNS, Praha 1970-1982
Hal Halacka: Mince  zemí koruny ceské, 3 svazky, CNS, Kromeríž 1987-1988
K Kankelfitz: Römische Münzen
Fr. Friedberg R.: Gold Coins of the world, NZ 1980
Hus. Huszar L.: Münzenkatalog Ungarn, od r. 1000 do soucastnosti
KM Krause Ch.L., Mischler C.: Standart catalog of World coins
KM17 1601 - 1700
KM18 1701 - 1800
KM19 1801 - 1900
Nov.Fr.I. Novotný Vladislav: Mince Františka I. 1792-1835, r. 2000
Nov.Fr.J.I. Novotný Vladislav: Mince Františka Josefa I., 1848-1916, r.1996
Nov.Fer.V. Novotný Vladislav: Mince a korunovacní medaile Ferdiannda V. 1835-1916, r.1996
Nov.Fr.L. Novotný Vladislav: Mince Františka Lotrinského 1745-1765 / 1765-80, Josefa II. 1765-90, Leopolda II. 1790-92, r. 1995
Nov.M. Novotný Vladislav, Moulis Mir.: Mince Ceskoslovenska 1918-1993, CR a SR 1993-2000, r.2000
Zkratky a vysvětlivky
n. nepatrně
dr. drobně
just. justýrovný
lak. lakováno
b.z. bez značky
m.o. měl ouško
A averz
REV reverz
st. stopa
hr. poškozená hrana
škr. poškrábaný
proh. prohnutý
b.l. bez letopočtu
st.kor. stopy koroze
okr. okraj