Investice do vzácných sběratelských předmětů
Numfil
uživatel: nepřihlášen registrace přihlásit zapomněli jste heslo?

Proč investovat do vzácných mincí, bankovek, známek a vyznamenání?

Žádost o investiční portfolio

NUMFIL s.r.o

Investice do vzácných mincí, bankovek, známek a vyznamenání Vám může zajistit nejen dlouhodobý růst kapitálu, ale též poskytuje Vašim osobním úsporám nebo důchodovému připojištění lepší bilanci, poněvadž poskytuje hodnotné rozložení rizik do hmotného majetku, který je ve Vašem osobním vlastnictví, a nad kterým máte osobní kontrolu.

Investice do vzácných vzácných mincí, bankovek, známek a vyznamenání není exlusivní pouze investorům s velkým množstvím investičního kapitálu, ale je též ideální pro ty investory s plánem úspor, protože vzácné mince a bankovky mohou být shromažďovány postupně kus po kuse bez žádných skrytých poplatků a výdajů.

Filatelie a numismatika Kovaljov jsou uznávanými vedoucími osobnostmi na specializovaném investičním trhu s kvalitními vzácnými mincemi, bankovkami, známkami či rády. Filatelie a numismatika Kovaljov přináší jeden z nejvetších výběrů Českoslovenkých rarit např. z oblasti faleristiky řád Bílého Lva I.stupně, z oblasti notafilie bankovka 500 K 16.5.1919, z oblasti numismatiky mince 10 Dukát 1951, z oblasti filatelie známka 4 K sv.zelená/černý přetist, široký formát, žilkovaný papír atp.

Proč uvažovat o investici do vzácných mincí, bankovek, známek a vyznamenání?

Je zde několik důležitých důvodů, proč je pro investory prozíravé uvažovat o umístnění časti jejich dostupných zdrojů do vzácných mincí, bankovek, známek a vyznamenání.

ROZLOŽENÍ A SNÍŽENÍ RIZIKA - Dnes kterýkoliv ze zkušených finančních expertu doporučí rozvrstvení vašich zdrojů do různých částí finančního trhu. Investice do vzácných mincí, bankovek, známek a vyznamenání Vám poskytne přínos, který je „hmatatelný“ – výtaný kontrast o proti kousku papíru, jenž obdržíte s akciemi, fondy, obligacemi a svěřeneckými fondy... jinak řečeno, máte jak fyzické vlastnictví, tak i kontrolu nad vámi vlastněnou investicí. Jako dodatek k poskytnutí vaším investicím „hmotné vyváženosti“, investice do vzácných mincí a bankovek též omezuje investiční rizika, protože se trh s vzácnými mincemi, bankovkami, známkami, řády atp. pohybuje v odlišných oběhech než akcie, nemovitosti a pevné úroky. Výsledkem je, že rozkládate vaše investice do širší škály aktiv, takže, když jedna nebo dvě položky moc dobře nevynášejí, tak lepší zhodnocení ostatních může tento nedostatek kompenzovat.

DOKÁZÁNÝ RŮST KAPITÁLU - vzácné exempláře jsou vysoce ceněny pro jejich „ potenciál růstu hodnoty“ od doby před Kristem a kvalita československých vzácných mincí a bankovek se díky jejich malému počtu (a v důsledku malé populace) stále ukazuje být trvalým výdělkem. Během minulých let se vývoj cen u klíčových a kvalitních položek nezastavil. Tyto exempláře získávají na hodnotě v poměru přesahující 10% ročně, vyjímky v rozsahu 15-20% ročně. Výhody investic do vzácných mincí, bankovek, známek a vyznamenání

ŽADNÉ POPLATKY – žádné předběžné poplatky, manažerské poplatky, vládní daně, bankovní nebo právní výdaje

POPLATKY ZA ÚDRŽBU – vzácné exempláře se mohou jednoduše uskladnit a nevyžadují žádné poplatky za uskladnení nebo údržbu

IDEÁLNÍ RODINNÝ POKLAD – vzácné mince, bankovky, známky či vyznamenaní nepomíjejí a stanou se nenahraditelným a hodnotným rodinným pokladem, který může být předáván z generace na generaci.

FLEXIBILITA – žádné pokuty, poplatky za předčasný prodej nebo terminované vklady jako u jiných forem investic.

PŘENOSNÉ - hodnotné sbírky vzácných exemplářů mohou být doslova umístěny do krabičky od sirek a přemístněny kamkoliv na světě.

KLIDNÁ MYSL - BEZ POTÍŽÍ – investice do vzácných mincí, bankovek, známek a vyznamenání nevyžaduje nepřetržitý dohled nebo kontrolu... jakmile je původní transakce kompletní, může kupující předměty uložit bezpečně mimo dosah a zapomenout na ně.

TRH S ČESKOSLOVENSKÝMI VZÁCNÝMI MINCEMI, BANKOVKAMI, ZNÁMKAMI A ŘÁDY Český numismatický trh může být rozdělen do 5 klíčových částí vhodných pro investice. Filatelie a numismatika Kovaljov Vám doporučují rozložit Vaši investici do těchto klíčových částí, tak že výsledekem je dobře vyvážena investice, navržená k dosažení nejlepší možné návratnosti a též i získaní ochrany a bezpečí.

ZLATÉ ČESKOSLOVESNKÉ DUKÁTY Z OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY Přitažlivost zlata je vždy evidentní a udržuje poptávku po nejlepší kvalitě a klíčových Českosloveských zlatých mincích vysoké úrovni. Ačkoliv hodnota mnohých zlatých dukátů se mění denně s jejich skutečnou hodnotou zlata, "malé procento" vhodné pro investování má hodnotu mnohem větší a je oceňováno nepoměrně k jeho hodnotě zlata a to na základě jeho individuální vzácnosti a kvalitě. Vzácné ročníky československých dukátů jsou položky tzv. „ na zastrčení“

KLÍČOVÉ ČESKOSLOVESNKÉ FALERISTICKÉ, NUMISMATICKÉ A FILATELISTICKÉ VZÁCNOSTI Máme českosloveské „nejznámější“ a „nejoblibenější“ vzácné exempláře a ačkoliv nemusí jich být nezbytně malé množství k dispozici, jejich popularita a velká poptávka zajišťuje jejich rychlý růst ceny a jednoduchou likviditu. Položky, jenž jsou v této kategorii jsou řád Bílého Lva jedno z nejvzácnějších vyznamenání, svatováclavské dukáty – populární československá zlatá mince, slavná bankovka 500 K 16.5.1919 a dobře známá doplatní známka 50/50 h chybotisk….

ČESKOLOVENSKÉ BANKOVKY A VYZNAMENÁNÍ Jsou jednim z „nejžhavějších“ a nejlépe vydělávajicích částí v současných letech a ukazují neuvěřitelnou navratnost pro investory. Bankovky a vyznamenání jsou poněkud náročnějšína uložení a musí být pěčlivě udržovány, protože papír a smalt se opotřebuje rychleji a jsou relativně poškoditelné a najít pěkný exemplář ze začatku 19.stol. je považováno za těžší, než najít jejich protihodnotu v mincích. Toto, společně s velkým vzrůstem zájmu sběratelů/investorů znamenalo velmi působivou návratnost !! Vysoká kvalita raných československých bankovek a řádů z období první republiky a hned po roce 1945 jsou doporučenými položkami k investování.

AKTUALIZOVANÉ HODNOTY ČESKOSLOVENSKÝCH VYZNAMENÁNÍ, MINCÍ, BANKOVEK A ZNÁMEK
Soubor 12 kvalitních reprezentativních řádů, známek,mincí a bankovek jak uvidíte, obsahují mnoho položek se kterými FILATELIE a NUMISMATIKA Kovaljov pravidelně obchoduje
    KVALITA HODNOTA V LETECH 1989–1990 HODNOTA V LETECH 1993-1994 HODNOTA V LETECH 2003-2004
vyznamenání Řád Bílého Lva, II.stupeň, originálí etue, civilní skupina,prvorepublikový typ 1/1/1 18.000.- 35.000.- 74.000.-
vyznamenání Řád Rudé Zástavy ČSSR, originál etue 1/1/1 5000.- 8.000.- 25.000.-
vyznamenání Velitelský Řád Jana Žižky z Trocnova, I.stupeň 1/1 7000.- 9000.- 35000.-
mince 10 K 1933 0/0 10.000. 15.000.- 55.000.-
mince 10 D 1930 0/0 14.000.- 29.000.- 100.000.-
mince 5 D 1935 0/0 9.000.- 12.000.- 55.000.-
bankovka 500 K 15.4.1919 1/1 25.000.- 45.000.- 500.000.-
bankovka 100 K 15.4.1919 N 5000.- 12.000.- 73.000.-
bankovka 500 K 6.10.1923 1/1 8000 15.000.- 130.000.-
známka Pošta Československá 4 K sv.zelená/černý přetisk, široký formát, žilkovaný papír xx 600.000.- 1.700.000.- 2.500.000.-
známka Pošta Československá 10 K sv.fialová/černý přetisk, široký formát, žilkovaný papír xx 400.000.- 1.000.000.- 1.500.000.-
známka Doplatní 50/50h červená/fialový, chybotisk razítkovaná 400.000.- 1.000.000.- 1.500.000.-Upozornění : Některé hodnoty z r.1989-90 jsou přibližné, protože firemní ceny nebyly k dispozici. Všechny ostatní hodnoty jsou z veřejných aukcí, katalogů nebo aktuálních prodejů. Uvedené hodnoty neodpovídají možné budoucí návratnosti. Věříme, že informace a doporučení obsažená zde jsou přesné a spolehlivé, ale neručíme a ani nejsme zodpovědni za jejich špatné nebo nedbalé použití. Všechny informace jsou poskytnuté bez ohledu na žádné osoby, události, investiční plány, finanční situaci. Potencionální investoři by měli vyhledat profesionální poradce z jednotlivých oborů.

HLAVNÍ ČÁSTI ÚSPĚŠNÉ SBÍRKY VZÁCNÝCH MINCÍ A BANKOVEK Tři klíčové elementy určují tržní hodnotu a tudíž i investiční hodnotu československých vzácných mincí,bankovek, řádů atp. Jsou to individuální kvalita, rarita a popularita. KVALITA Pouze velmi malé procento kusů, které jsou k dispozici na trhu jsou odpovídající kvality vhodné pro investory. Staré přísloví „kupuj to nejlepší, co si můžeš dovolit“ zní pravdivě při investování do československých vzácných mincí a bankovek. Velmi kvalitní vzácné exempláře nabízejí podstatně lepši výdělek než u těch s nížší úrovni, takže rozhodnutí je jasné.

VZÁCNOST Mnoho lidí si automaticky myslí, že stáří je nejdůležitější faktor při určování hodnoty dané vzácné mince nebo bankovy. Opak je pravdou, stáří konkrétního prvku je nepodstatný, např. starověká římská mince vyražená cca před 2000 lety může mít tak hodnutu CZK 1200 v porovnání s CZK 23000 za současnou pamětní minci 200 Kč 1994 Katedrála sv.Víta. Podobně původně zaznamenané mincovní údaje jsou také nedůležité a mohou být i mnohokrát nepřesné a v těchto případech by bylo dost kusů na jejich základě roztaveno nebo zničeno. Počet příkladů, jenž jsou k dispozici na dnešním trhu není počet, který byl původně vyražen, jak ukazují záznami a to je důležité.

POPULARITA Ačkoliv kvalita a rarita mají zásadní význam pro výslednou hodnotu mincí, bankovek, známek či vyznamenání. Položka by stále mohla mít malou cenu pokud by nebyli investoři nebo sběratelé, kteří by ji chtěli koupit, takže popularita též hraje důležitou roli v konečné tržní ceně. V mnoha případech, položka, která může být jedna z několika málo dnes zaznamenaných, může vydělat méně než položka, která je např. z 2000 kusů nákladu. Tento rozdíl je pouze důsledkem toho, jak je položka známá a populární a tudíž určuje, jestli se to ukáže být dobrá investice, či nikoliv.

JAK INVESTOVAT DO ČESKOSLOVENSKÝCH ČI ČESKÝCH VZÁCNÝCH ŘÁDŮ, MINCÍ, BANKOVEK ČI ZNÁMEK S NUMFILEM Numismatika a filatelie Kovaljov Vám může ideálně nabídnout jednoduchou investiční koupi vzácných exemplářů. Váš nákup může být proveden osobně v našem předváděcím pracovišti ve Znojmě, nebo přes telefon, fax nebo internet. Zakázka může být vyzvednuta osobně, poštou a nebo doručovací službou a to celosvětově.. Platba může být provedena šekem, hotovostí, převodem či money orderem. Můžete koupit položky během virtuální či osobní návštěvy na www.numfil.com nebo pro návrh Vašich investic jednoduše vyplňte náš Portfolio formulář a zašlete jej Numismatice a filatelii Kovaljov.

Nákupní košík

Váš košík je aktuálně prázdný.

nové položky

Řád Isabely Katolické, komandér, typ II. 1847-1868, zlato, smalty, punc Au, 31,59 g., původní nákrční stuha
Cena: 39 900 CZK
[FA12141]
zobrazit »
10 Franken 2017, podpis "Jean Studer"/"Andréa M.Maechler", BNP B355b
Cena: 400 CZK
[NO19052]
zobrazit »
5 Dolarů 2020, Český Lev 1/25 Oz, 0.999 Au_
Cena: 2 200 CZK
[NU290805]
zobrazit »
Medaile osobnosti - Marco Polo, punc na hraně, 0.999 Ag, 19,8g_
Cena: 490 CZK
[NU290824]
zobrazit »

PROVENANCE ARCHIVE

Let Ex-Numis find Provenances
for your Ancient Coins:

partneři

Künker - zastoupení

ceny zlata ve světě

vzácnosti z naší nabídky


koupit        prolistovat

PCGS DEALER